ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΙΔΙΩΤΕΣ

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στους κλασικούς τρόπους διεκπεραίωσης των φορολογικών υποθέσεων των πολιτών και γενικότερα έχουν μεταβληθεί οι παραδοσιακές σχέσεις κράτους – φορολογούμενων.

Με τη μετάβαση στη νέα εποχή, οι περισσότερες εργασίες γίνονται ηλεκτρονικά και όλα τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποπερατώσουν την πλειοψηφία των φορολογικών εκκρεμοτήτων τους μέσω διαδικτύου.

Το γραφείο μας καλύπτει όλες τις εργασίες του TAXISNET, όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές των ασφαλιστικών ταμείων και των δημοσίων φορέων και φυσικά ανταποκρίνεται σε κάθε νέα υποχρέωση ή δυνατότητα που προκύπτει κατά διαστήματα στο πλαίσιο της καθολικής φορολογικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τα κάτωθι:

 • Σύνταξη & Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2
 • Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (Έκδοση Πιστοποιητικών – ΕΝΦΙΑ)
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή Αίτησης Α21 Οικογενειακού Επιδόματος
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Υποβολή Αίτησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας & Κατάστασης Οχημάτων
 • Υποβολή Αιτήσεων Ρύθμισης Οφειλών
 • Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Υποβολή Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος
 • Εγγραφή – Επανεγγραφή – Ενεργοποίηση Κλειδαρίθμου
 • Έκδοση Ηλεκτρονικού Παράβολου (e- παράβολο)
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια κάθε είδους – Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Φορολογικές Συμβουλές – Υπολογισμός Τεκμηρίων διαβίωσης – Ανάλωση κεφαλαίου
 • Φορολογικός εκπρόσωπος
 • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών – Ενημερωτικών Σημειωμάτων Μισθών & Συντάξεων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα κάποιος συνεργάτης μας θα σας απαντήσει. Ευχαριστούμε!